Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Ogłoszenia, dokumenty szkolne

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpocznie się w piątek 24 czerwca 2021r. pożegnąlną mszą świętą w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  o godzinie 800.

Rozdanie świadectw i nagród odbędzie się bezpośrednio po mszy św. ok.  godziny 900 w sali gimnastycznej.

 

 

 


Rostrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

„Bolko II Mały w wyobraźni dziecka”

 

Komisja konkursowa po obejrzeniu 75 prac z placówek oświatowych z terenu Miasta Świdnicy wyłoniło 21 laureatów konkursu. Przyznano równorzędne nagrody następującym uczniom:

 

 • Jagoda Pelska kl. III - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
 • Gabriela Sobaszek kl. III - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
 • Zuzanna Malinowska kl. III - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
 • Piotr Chołodniak kl. II - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
 • Lila Grabczyńska kl. I - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
 • Julia Gorgoń kl. II - Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
 • Lena Kępa kl. II - Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
 • Maja Paszkiewicz kl. II - Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
 • Zuzanna Marciniec kl. II - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
 • Kalina Milewska kl. II - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
 • Aleksandra Ramut kl. II - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
 • Lena Turek kl. III - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
 • Oliwia Katyńska kl. III - Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy
 • Ksawier Babraj kl. II - NSP ŚSO "Bliżej Dziecka" w Świdnicy
 • Pola Kryjom kl. I - MDK w Świdnicy
 • Marta Przybysz kl. I - MDK w Świdnicy
 • Justyna Przystupa kl. III - MDK w Świdnicy
 • Pola Rega kl. II - MDK w Świdnicy
 • Klara Leśniara kl. I - Szkoła Podstawowa nr 315 w Świdnicy
 • Mikołaj Mądry kl. II - NKSP Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
 • Angelo Szulc kl. III - NKSP Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy.

 

Serdecznie zapraszamy nagrodzonych uczniów wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród w środę 15 czerwca 2022r. na godzinę 1200 do Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy ul. Kraszowicka 27.

 

 

 


 

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

 

 

CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ PRZEPROWADZA ZBIÓRKĘ NOWYCH RZECZY TAKICH JAK:

 

KOŁDRY, ŚPIWORY, PODUSZKI, KOCE, POŚCIEL I RĘCZNIKI.

 

PUNKTY DOSTARCZANIA:

 

BIURO CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

UL. WESTERPLATTE 4-6, 58-100 ŚWIDNICA W GODZINACH 900 - 1600

 

NIEPUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ IM. KS. PRAŁATA DIONIZEGO BARANA

UL. KRASZOWICKA 27, 58-100 ŚWIDNICA W GODZINACH 700 - 1500

 

DOM SAMOTNEJ MATKI PROMYK

UL. NADBRZEŻNA 4, 58-280 PIESZYCE W GODZINACH 900 - 1600

 

 

 

 

 

                 


                                                                                           Wrocław 2022-02-21                                        

                                                                                                                                                                             

 

 Szanowni Rodzice!

 

Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji.  Co więcej, od 11  lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały  nie będą przechodzić na nauczanie zdalne - chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia - na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.

Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.

Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch”.  Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące - zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.

 Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowanie w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie  będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.

Żyjemy w szumie informacyjnym,  tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.

Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach - nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwagi propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.

                                                                                

                                                                                Z życzeniami zdrowia i szacunkiem

                                                                                             Roman Kowalczyk

                                                                                       Dolnośląski Kurator Oświaty


 

21 lutego koniec nauki zdalnej. Decyzja MEN o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej o tydzień w klasach 5-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauka zdalna będzie trwała krócej, niż zapowiadaliśmy.